Dotace NZÚ Light byly opět obnoveny

Dotace NZÚ Light (Nová zelená úsporám Light) byly opět obnoveny k čerpání. K otevření příjmu žádostí došlo opět od 25. června a to po navýšení alokace z Modernizačního fondu. Dotace na zateplení v rámci Nová zelená úsporám Light byly pozastaveny od 22.5. 2024 z důvodu vyčerpání finančních prostředků.

Připravte se na nové podmínky

Nové podmínky programu poskytují žadatelům větší svobodu při rozhodování o tom, jak zrenovují svůj dům. Celou částku až do výše 250 tisíc korun mohou využít k zateplení fasády, zateplení střechy, zateplení podlahy a dalších stavebních prvků, včetně výměny oken a vchodových dveří.

Výše podpory se bude nyní odvíjet od skutečně zateplené plochy, tedy od počtu zateplených čtverečních metrů. Část prostředků mohou žadatelé použít i k instalaci solárního ohřevu vody, a to až 50 tisíc korun za systém napojený na stávající bojler nebo 70 tisíc korun za systém s novým bojlerem.

Dotace NZÚ Light nabízí podporu i pro majitele bytů z nízkopříjmových domácností pro výměnu oken a vchodových dveří. Pro získání dotace je třeba, aby alespoň 75 % bytů v obytném domě již mělo vyměněná okna za nová, izolační.

Kdo má nárok získat dotace NZÚ Light?

Dotace NZÚ Light jsou vám určeny tehdy, pokud jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, trvale obývané rekreační stavby, bytu nebo podílu v bytovém družstvu s právem užívat byt, a zároveň splňujete jednu z následujících podmínek:

  1. Všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
  2. Vy nebo členové vaší domácnosti pobíráte v době podání žádosti příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.
  3. Jste-li příjemcem starobního důchodu, máte nárok na dotaci v případě, že vy ani ostatní členové vaší domácnosti nevlastníte žádnou další nemovitost určenou k bydlení nebo podíl na takové nemovitosti.

Obraťte se na odborníky

V nové etapě programu mají žadatelé k dispozici bezplatnou asistenci téměř 800 poradců z místních akčních skupin, EKIS a M-EKIS. Tito odborníci vám pomohou s celým procesem, od plánování efektivní renovace, přes podání žádosti, konzultaci smluv s dodavateli až po doložení samotné realizace projektu. Kvalifikovaného odborníka umíte najít jednoduše i přes náš formulář, kde stačí zadat požadované údaje a o ostatní se již postaráme my.

Nezávazná cenová nabídka

Pro přesnější výpočet vyplňte prosím všechny potřebné údaje a to plochu v m2, požadovanou tloušťku izolantu,typ konstrukce a my Vám co nejdříve pošleme cenovou nabídku.

TYPY KONSTRUKCÍ

Volně foukaná izolace – do prostoru (chci zateplit RD typu bungalov, chci zateplit pochozí nebo nepochozí půdu).

Vodorovná dutina (chci zateplit zaklopenou dutinu, Izolace foukaná mezi trámy).

Šikmá dutina (chci zateplit šikmou dutinu obytného podkroví, izolace foukaná do dutiny šikmé části střechy).

Kolmá dutina (chci zateplit obvodovou zeď nebo příčku, izolace foukaná do kolmé uzavřené dutiny).

V období neustálého zdražování a cenových výkyvů na trhu se stavebními materiály vám Ekoizolace.cz přinášejí fixaci cen izolace.

Jak to funguje?