V rodinném domě v obci Zlatá na Praze Východ jsme provedli dodatečné zateplení půdy foukanou izolací. Na žádost majitele domu jsme odstranili pochozí plochu z OSB desek. Pod OSB deskami jsme našli plesnivou izolaci z důvodu tepelného mostu a kondenzace vodních par. Izolaci jsme odstranili a půdu zateplili bez tepelných mostů pomoci izolace na bázi celulózy od výrobce Steico.

Technické parametry celulózové izolace:

 • Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,0365-0,0396 W.m-1.K-1
 • Měrná tepelná kapacita 2020 J.kg-1.K-1
 • Faktor difuzního odporu 1,1-3
 • Objemová hmotnost v rozmezí 30-80 kg/m3.
 • Velmi dobré tepelně izolační parametry izolace
 • Hydrofobní vlastnosti
 • Izolace není nasákavá
 • Dokonalé vyplnění všech detailů stavby
 • Nehořlavost (netaví se, takže zamezí ohni proniknout do další části stavby)
 • Velmi dobře „dýchá“
 • Odolná vůči škůdcům a hlodavcům

Odstranění staré izolace a zateplení půdy foukanou izolací

Nezávazná cenová nabídka

Pro přesnější výpočet vyplňte prosím všechny potřebné údaje a to plochu v m2, požadovanou tloušťku izolantu,typ konstrukce a my Vám co nejdříve pošleme cenovou nabídku.

TYPY KONSTRUKCÍ

Volně foukaná izolace – do prostoru (chci zateplit RD typu bungalov, chci zateplit pochozí nebo nepochozí půdu).

Vodorovná dutina (chci zateplit zaklopenou dutinu, Izolace foukaná mezi trámy).

Šikmá dutina (chci zateplit šikmou dutinu obytného podkroví, izolace foukaná do dutiny šikmé části střechy).

Kolmá dutina (chci zateplit obvodovou zeď nebo příčku, izolace foukaná do kolmé uzavřené dutiny).

V období neustálého zdražování a cenových výkyvů na trhu se stavebními materiály vám Ekoizolace.cz přinášejí fixaci cen izolace.

Jak to funguje?