Sedavost foukané izolace a proč ji vážit

Častokrát nám kladete otázku typu „jak je to se sedavosti izolace?“.

Jak praví české přísloví „když dělají dva totéž, není to totéž. Každý řemeslník Vám na domě může způsobit víc škody než užitku a náklady na opravu můžou stát i dvakrát tolik, než byl Váš rozpočet.

Aplikační stroj Krendl 500DB je schopen dopravit izolační materiál do vzdálenosti až 100m bez jakéhokoliv převýšení a 40m do výšky. Proto je potřeba stroj před každou aplikací nastavit.

Před každou aplikací provádíme v místě aplikace zkoušku objemové hmotnosti. Tím Vám zaručíme, že do Vaší konstrukce střechy, podlahy nebo příčky nafoukáváme požadovanou objemovou hmotnost a tím předejdeme sedavosti izolace a dalším komplikacím.

Naším testem Vám chceme ukázat, jak je důležité před každou aplikací vážit izolaci a správně nastavit foukací stroj.

Při testu jsme použili foukací stroj krendl 500, 3″ hadici o délce 20m.

Plechovou bednu o rozměrech 0,55×0,55×0,33 cm (o objemu 0,1m3) a o hmotnosti 10,9kg

Při první aplikaci jsme na stroji oba ventilátory nastavili na stupeň 1.

Po zafoukaní jsme bednu zvážili a na váze jsme měli hodnotu 14,7kg. Po odečtení prázdné bedny (10,9kg) jsme v ní měli izolaci o hmotnosti 3,8kg. To znamená že objemová hmotnost v tomto případě je 38kg/m3

Při každém foukání je podstatné, jak máte nastavený stroj. Objemová hmotnost je důležitá při nechtěné sedavosti izolace (platí to jak u celulózy, tak i u skelné nebo čedičové vaty). V případě dutin je odhalení nedostatku a oprava složitější. Odhalení se provádí termokamerou a nebo válcem na měření objemové hmotnosti.

Opravy se pak provádějí dofouknutím izolace za pomoci dlouhých jehel.

Příklad:

Dům o velikosti 100m2 a výšce izolace 30cm.
Na tento dům v případě volně foukané plochy je potřeba zhruba kolem 36kg/m3 dle doporučení každého výrobce.
Objem izolace je 30m3 tzn.,že u tohoto domu potřebujeme izolaci o hmotnosti 1080kg.
Kdybychom před aplikací nevážili objemovou hmotnost, mohlo by se stát, že Vaše izolace by měla 30cm, ale neměla by správnou objemovou hmotnost a izolace by mohla časem sedat, protože by jí chybělo 10kg na 1m3 a v požadovaných 1080kg by tím pádem chybělo 300kg izolace.

Není důležitá jenom výška izolace, ale i celková hmotnost!

Nezávazná cenová nabídka

Pro přesnější výpočet vyplňte prosím všechny potřebné údaje a to plochu v m2, požadovanou tloušťku izolantu,typ konstrukce a my Vám co nejdříve pošleme cenovou nabídku.

TYPY KONSTRUKCÍ

Volně foukaná izolace – do prostoru (chci zateplit RD typu bungalov, chci zateplit pochozí nebo nepochozí půdu).

Vodorovná dutina (chci zateplit zaklopenou dutinu, Izolace foukaná mezi trámy).

Šikmá dutina (chci zateplit šikmou dutinu obytného podkroví, izolace foukaná do dutiny šikmé části střechy).

Kolmá dutina (chci zateplit obvodovou zeď nebo příčku, izolace foukaná do kolmé uzavřené dutiny).

V období neustálého zdražování a cenových výkyvů na trhu se stavebními materiály vám Ekoizolace.cz přinášejí fixaci cen izolace.

Jak to funguje?