Oprav dům po babičce – získejte až 1 milion korun

oprav dům po babičce

Jak už lze vyčíst z nadpisu, nový dotační program Oprav dům po babičce z programu Nová zelená úsporám je zaměřen na komplexní zateplení rodinného nebo rekreačního domu, případně na stavbu nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu. Domácnosti v něm budou moci získat až 1 milion korun.

Výhodou tohoto programu je to, že celou výši poskytnuté dotace obdržíte předem a zároveň k dotaci budete moci využít zvýhodněného úvěru od stavební spořitelny, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti.

Oprav dům po babičce a výhodné zateplení

Současně s přidělením dotace bude možné využít výhodný úvěr od stavební spořitelny, který pokryje rozdíl mezi náklady na projekt a částkou poskytnutou dotací. Tento úvěr nebude vyžadovat zástavu nemovitosti.

Další výhodou je tzv. rodinný bonus ve výši 50 000 Kč za každé nezletilé dítě žadatele. Pro pokrytí zbývající částky mezi dotací a zbývajícími náklady na projekt existuje možnost požádat vybrané stavební spořitelny o speciální úvěr bez nutnosti ručení nemovitostí. Cílem je podpořit domácnosti v provedení kvalitní izolace svých budov a zároveň motivovat k využití stávajících energeticky náročných staveb namísto nové výstavby v přírodě.

Při žádosti o dotaci na zateplení je také možné zažádat o podporu pro další úsporná opatření, včetně instalace fotovoltických panelů, výměny zdroje energie, využívání dešťové vody a podobně. Pro každé z těchto opatření lze čerpat dotaci do výše stanovených limitů podpory. Například pro fotovoltaické panely až 200 000 Kč, pro tepelná čerpadla až 140 000 Kč. Kromě toho budou žadatelé nárokovat i na kombinační bonus. Pokud máte zájem o podporu bez zateplení, můžete podat žádost o klasickou dotaci Nová zelená úsporám, která bude vyplacena až po provedení opatření.

Základní podmínka - zaměstnání

Do programu se může zapojit fyzická osoba, která je zároveň vlastníkem dané nemovitosti a je ekonomicky aktivní. To znamená, že do této skupiny patří zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby provozující samostatnou výdělečnou činnost, pracující důchodci, pracující studenti a učni a rodiče na rodičovské dovolené. Žadatelé podávají žádost jako fyzické osoby nezajišťující podnikání, což znamená, že u osob provozujících samostatnou výdělečnou činnost nelze podávat žádost tzv. na základě identifikačního čísla osoby (IČO).

Použijte přehlednou kalkulačku

Pokud se již rozhodnete zapojit do tohoto programu a bude vám přidělena dotace, gratulujeme. My v ekoizolace.cz máme za sebou už desítky až stovky realizací a tak vám rádi poskytneme naše odborné znalosti při izolování vašeho domu. Rovněž můžete použít nástroj online kalulačky tepelného odporu izolací, která vám přehledně ukáže pro jaký typ izolace se máte rozhodnout.

Pomocí nástrojů pro výpočet můžete porovnávat hodnoty tepelné odolnosti izolací – například při izolaci volné plochy, jako je strop bungalovu. V první kalkulačce stačí uvést hodnotu lambda izolace, kterou si vyberete ve formě rolí (můžete ji najít v tabulce nebo v technických listech výrobce izolace, které lze najít tady, po rozkliknutí vámi vybrané izolace), a také tloušťku izolační vrstvy.

Druhá kalkulačka vám umožní zadat typ foukané izolace a požadovanou tloušťku izolační vrstvy.

Výsledkem bude srovnání tepelné odolnosti vybraných izolací, kde platí, že vyšší hodnota čísla R znamená lepší tepelnou odolnost.

Nezávazná cenová nabídka

Pro přesnější výpočet vyplňte prosím všechny potřebné údaje a to plochu v m2, požadovanou tloušťku izolantu,typ konstrukce a my Vám co nejdříve pošleme cenovou nabídku.

TYPY KONSTRUKCÍ

Volně foukaná izolace – do prostoru (chci zateplit RD typu bungalov, chci zateplit pochozí nebo nepochozí půdu).

Vodorovná dutina (chci zateplit zaklopenou dutinu, Izolace foukaná mezi trámy).

Šikmá dutina (chci zateplit šikmou dutinu obytného podkroví, izolace foukaná do dutiny šikmé části střechy).

Kolmá dutina (chci zateplit obvodovou zeď nebo příčku, izolace foukaná do kolmé uzavřené dutiny).

V období neustálého zdražování a cenových výkyvů na trhu se stavebními materiály vám Ekoizolace.cz přinášejí fixaci cen izolace.

Jak to funguje?