Nová zelená úsporám Light – dotace od 50 tisíc

Představujeme vám program Nová zelená úsporám Light, přes který mohou žadatelé získat několik desítek tisíc korun na renovaci svých domů. Podmínkou jak pro strop, tak i pro střechu je to, že žadatel a všichni členové domácnosti musí ke dni podání žádosti být příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Co můžete přes Nová zelená úsporám Light financovat?

Program Nová zelená úsporám Light je opravdu komplexní a můžete přes něj financovat zateplení fasády, střechy, stropu, podlahy, výměnu oken, výměnu vchodových dveří či solární ohřev vody. Více se dozvíte na hlavní stránce programu, kde najdete všechny důležité informace. Časté dotazy které souvisí s Nová zelená úsporám Light a odpovědi na ně jsou zodpovězeny také na stránce, v případě pokud jste svůj problém či odpověď na svůj dotaz nenašli, kontaktovat kompetentní lidi můžete i přes kontaktní formulář.

Pomůžeme vám zateplit střechu

Naši profíci vám dokážou pomoci se zateplením střechy, kde máme bohaté zkušenosti. Přes program Nová zelená úsporám Light získáte až 120 000 Kč, které můžete čerpat buď dopředu nebo formou zálohy. Tyto finance vám budou poskytnuty na projekty, jejichž datum realizace bylo po 12. září 2022. 

Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022, totéž platí i pro vlastníky nebo spoluvlastníky trvale obydlené stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.

Pokud bydlíte v nemovitosti s plochou střechou, podmínkou k proplacení je jen zateplení s tloušťkou tepelné izolace nejméně 30 cm. Při zateplení menší tloušťkou izolace nebude poskytnuta podpora, popřípadě musí být doložen tepelný odpor izolantu min. R=7,5 m2.K/W. Při tomto způsobu zateplení dokážete uspořit 10 – 20 % vašich dosavadních nákladů. 

Aby se investice přes Nová zelená úsporám Light do zateplení vyplatila, musíte při současných cenách energie zateplit izolací tloušťky přibližně 30–36 cm. Při menších hodnotách by zaručeně docházelo k tepelným únikům a vaše peníze by tak společně s teplem unikly nenávratně pryč. Při špatném zateplení ušetříte o 10% méně tepla. 

Při zateplování platí fakt, že cena izolantu běžně tvoří jen 20% ceny celého souvrství. Nejvíce zaplatíte za práci, odstranění původních vadných vrstev střechy, realizaci nové parozábrany a hydroizolace, tedy za položky, u kterých tloušťka izolace nerozhoduje. Třeba si tak dobře zvážit jakého dodavatele služeb si vyberete. My z ekoizolace.cz máme za sebou již stovky takových realizací a naše působnost po celé České republice je pro vás dobrým znamením, pokud se rozhodnete pro naše služby

Bydlíte-li v domě se šikmou střechou, i pro vás platí, že podpořena v rámci programu Nová zelená úsporám Light bude jen taková dotace, kde bude tloušťka tepelné izolace dosahovat minimálně 30 cm. Je známa skutečnost, že tloušťka běžného izolantu by neměla být menší než 24 cm, v tom případě by docházelo ke zbytečným únikům tepla a tak jako v předchozím případě, i zde byste peníze vyhazovali ven oknem. 

Na tloušťce izolace se šetřit určitě nevyplatí, protože každý centimetr může přinést velké úspory a tím pádem nízké náklady. Při dobrém zateplení šikmé střechy se úspora pohybuje na úrovni od 8 do 20 %. První číslo je však dosaženo jen při špatně odvedené izolaci, druhé číslo může být io něco vyšší, co známe iz naší praxe. Dostatečná tloušťka izolace zajistí v podkroví nejen teplo v zimě, ale i chlad v létě.

Dotaci získáte i k zateplení stropu

Až 50 000 Kč můžete získat pro kompletní zateplení stropu. Finance můžete čerpat buď dopředu ale také formou zálohy. Podpořeny budou projekty s datum realizace po 12. září 2022. Žádat mohou jen vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022 nebo takové vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obydlené stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.

Podpořeny v rámci programu Nová zelená úsporám Light budou jen ta zateplení, jejichž tloušťka tepelné izolace bude nejméně 30 cm, doporučena je i realizace parozábrany. Aby se vám investice do zateplení stropu vyplatila a abyste vy nepřicházeli o peníze, tepelný izolant by měl dosahovat tloušťky 26-34 cm. Jak jsme již zmiňovali, je to obecný fakt, ale iz našich realizací víme, že na izolaci se nevyplatí šetřit, protože každý centimetr s sebou přináší úspory. Při takovém typu izolace se doporučuje použití foukané izolace do předem připravených dutin.

Nezávazná cenová nabídka

Pro přesnější výpočet vyplňte prosím všechny potřebné údaje a to plochu v m2, požadovanou tloušťku izolantu,typ konstrukce a my Vám co nejdříve pošleme cenovou nabídku.

TYPY KONSTRUKCÍ

Volně foukaná izolace – do prostoru (chci zateplit RD typu bungalov, chci zateplit pochozí nebo nepochozí půdu).

Vodorovná dutina (chci zateplit zaklopenou dutinu, Izolace foukaná mezi trámy).

Šikmá dutina (chci zateplit šikmou dutinu obytného podkroví, izolace foukaná do dutiny šikmé části střechy).

Kolmá dutina (chci zateplit obvodovou zeď nebo příčku, izolace foukaná do kolmé uzavřené dutiny).

V období neustálého zdražování a cenových výkyvů na trhu se stavebními materiály vám Ekoizolace.cz přinášejí fixaci cen izolace.

Jak to funguje?