Zateplení půdy – jsou lepší difuzně otevřené konstrukce nebo uzavřené konstrukce?

Difuzně otevřené konstrukce a difuzně uzavřené konstrukce se liší v základním bodě a to ve schopnosti přesměrování nebo kontroly průniku vlhkosti přes stavební konstrukci. Tyto pojmy jsou často spojeny se zachováním tepelné a energetické účinnosti budov a řízením mikroklimatu uvnitř budovy. Difuzně otevřené konstrukce umožňuje proudění vzduchu přes stěnu nebo strop, což může být užitečné v situacích, kde je nutná výměna vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostředím nebo ve stavebních systémech s kontrolovaným větráním. Tento typ konstrukce může mít nižší tepelnou izolaci v porovnání s difuzně uzavřenou konstrukcí, což může znamenat vyšší ztrátu tepla.

Difúzně uzavřená konstrukce je, narozdíl od difuzně otevřené konstrukce, obvykle těsněná a nepropouští vlhkost, což znamená, že je schopna odolávat vodě z vnějšího prostředí a nepropouštět vlhkost dovnitř budovy. V některých případech může být kombinace těchto dvou typů konstrukcí použita k dosažení optimálního vyvážení mezi tepelnou efektivností, větráním a kontrolou vlhkosti uvnitř budovy. Jak je to však při zateplení půdy? Difuzně otevřená konstrukce nebo uzavřená? To si vysvětlíme v následujících řádcích.

Zateplení půdy - jsou lepší difuzně otevřené konstrukce nebo uzavřené konstrukce? - Ekoizolace - foukané izolace
Nejčastější stav hlavně u starých domů

Na prvním obrázku můžeme vidět typické řešení pro starší stavby, ale také u novostaveb, které čekají na zateplení. Vlhkost z interiéru proniká na půdu, neboť absentuje parotěsná fólie či izolace. 

Teplo z obytné části proniká skrz konstrukci stropu na půdu a dále přes střechu ven. Vznikají tak tepelné ztráty, a proto je do takové konstrukce důležité aplikovat co nejdříve tepelnou izolaci. Vlhkost nevzniká, protože se průběžně přirozeně odvětrá konstrukcí střechy.

Tento obrázek je také příkladem difuzně otevřené konstrukce a můžeme ho brát jako odrazový můstek pro další pokračování článku. Častokrát se totiž setkáváme s různými dotazy, zda je vhodné aplikovat do takových prostor parotěsnou fólii, izolaci či OSB desky či v jakém pořadí je na sebe uložit.

Samozřejmě, důležité je zmínit fakt, zda bude vaše půda pochozí nebo ne. Je to důležitý faktor, protože právě od něj se odvíjí to, co a jak aplikovat na vaši půdu, aby vám nevznikaly další problémy v podobně plísní vyplývající z kondenzující vlhkosti. Důležité je také to, jestli bude vaše půda udělána formou difuzně otevřené konstrukce nebo difuzně uzavřena.

Nepochozí púda - difuzně otevřená nebo uzavretá konstrukce?

V následujících řádcích vám popíšeme několik příkladů, kde porovnáme difuzně otevřené konstrukce a také difuzně uzavřené konstrukce a různá řešení. Největší rozdíl ale nastává v tom, jestli chcete aby naše půda byla pochozí nebo ne. Tehdy je důležité rouzmně zvážit všechny možnosti a vybrat si ideální volbu, abyste tak předešli zbytečným nepříjemnostem s vlhkostí, hnilobou či plísní.

V úvahu je třeba vzít i fakt, že jakkoli budeme chtít zabránit průchodu vlhkosti i s použitím parotěsné fólie, v reálných podmínkách je to však nereálné 100% dosáhnout. Vždy se malá část vlhkosti dostane i přes parotěsnou fólii a přes její spoje nebo přelepení. Také poškození při kotvení (pokud ji např. přibijete hřebíky), narušuje parotěsnost a dovolí vlhkosti v malém množství pokračovat dále. Zkrátka vždy vzniknou jisté nedokonalosti, takže to malé množství vlhkosti pronikne dál.

Zateplení půdy - jsou lepší difuzně otevřené konstrukce nebo uzavřené konstrukce? - Ekoizolace - foukané izolace
Nízké riziko kondenzace
Zateplení půdy - jsou lepší difuzně otevřené konstrukce nebo uzavřené konstrukce? - Ekoizolace - foukané izolace
Nízké riziko kondenzace

První dva příklady popisují situaci, kde je nepochozí půda zaizolována foukanou izolací (stejný princip je ale v platnosti i pro konvenční metody izolací v rolích nebo deskách). V obou případech je nízké riziko kondenzace vlhkosti. Na prvním obrázku se vlhkost odpařuje stejným způsobem, jako by tam izolace ani nebyla, protože samotná izolace má nízký difúzní odpor, který umožňuje vlhkosti přes ni procházet.

Na druhém obrázku je příklad s použitím parotěsné folie, kdy se vlhkost z interiéru zastaví na fólii a neproniká dále směrem k izolaci a ke střeše, i když malé procento vlhkosti přes fólii samozřejmě pronikne. V takovém případě, kdy nad izolaci nemáte v plánu umisťovat žádné desky, respektive plochu, která by zabránila vlhkosti postupovat dál, parotěsná fólie není nutná a vy tak můžete ušetřit část financí, když ji nepoužijete.

Izolace pochozí půdy

Zateplení půdy - jsou lepší difuzně otevřené konstrukce nebo uzavřené konstrukce? - Ekoizolace - foukané izolace
Vysoké riziko kondenzace
Zateplení půdy - jsou lepší difuzně otevřené konstrukce nebo uzavřené konstrukce? - Ekoizolace - foukané izolace
Malé riziko kondenzace

Na prvním obrázku můžeme vidět, že pochozí podlaha z OSB desek brání vlhkosti postupovat dále, ta se sráží na spodní straně desek, což časem způsobí hnilobu desek a také znehodnocení izolace mezi konstrukcí stropu a OSB deskami. OSB deska svým způsobem funguje jako parotěsná fólie, jelikož vlhkost dále nepustí. To je způsobeno samotným materiálem ze kterého je OSB deska vyrobena, především jsou na vině lepidla a pojiva, která dodávají OSB desce vysoký difúzní odpor. Pokud je toto řešení použito jen na malou část půdy, je takové řešení v pořádku, protože vlhkost si najde jinou cestu jak se odvětrat.

Pokud však bude OSB deska na celé ploše půdy, bude tam působit jako parozábrana kvůli tomu, že nepropouští vlhkost. Ta tedy bude na OSB kondenzovat, izolace a stropní konstrukce začne vlhnout a do budoucna tak existuje velké riziko vzniku problémů.

Druhý obrázek je lepší řešení, v tomto případě se jedná o difúzně uzavřenou konstrukci s parotěsnou fólií, avšak jak jsme již zmínili, parotěsná fólie vždy jisté procento vlhkosti propustí a i v tomto případě hrozí malé riziko kondenzace vlhkosti.

Pochozí půda bez starostí? Tohle může být ideální řešení

Zateplení půdy - jsou lepší difuzně otevřené konstrukce nebo uzavřené konstrukce? - Ekoizolace - foukané izolace
Nízké riziko kondenzace
Zateplení půdy - jsou lepší difuzně otevřené konstrukce nebo uzavřené konstrukce? - Ekoizolace - foukané izolace
Nízké riziko kondenzace

Pokud vaši půdu chcete používat jako pochozí v celé ploše, jsou zde dvě možnosti, které jsou znázorněny posledních obrázcích. V obou případech jde o difuzně otevřené konstrukce. V prvním případě nemusíte použít ani parotěsnou fólii. Pokud totiž nad konstrukci stropu a izolaci umístíte prkenný záklop z desek, mezi kterými budou odstupy, dokáže se i velká vlhkost odvětrat dál.

Totéž je i druhý případ, kdy jsme použili parotěsnou fólii. Přestože přes ni pronikne malé procento vlhkosti, ta se však díky mezerám na prkenním záklopu má kudy odvětrat a vy se tak nemusíte obávat vzniku vlhkosti či plísní.

Zateplení půdy je důležitým krokem k zlepšení energetické efektivity vašeho domu a snížení nákladů na vytápění. Rozhodnutí o použití parotěsné fólie závisí na mnoha faktorech, včetně typu konstrukce, rizika kondenzace a klimatických podmínek. Je klíčové provést pečlivou analýzu a případně konzultovat s odborníkem, abyste zajistili optimální výsledek při zateplení půdy vašeho domu. Správné rozhodnutí vám pomůže chránit váš domov a zvýšit jeho energetickou účinnost.

Nezávazná cenová nabídka

Pro přesnější výpočet vyplňte prosím všechny potřebné údaje a to plochu v m2, požadovanou tloušťku izolantu,typ konstrukce a my Vám co nejdříve pošleme cenovou nabídku.

TYPY KONSTRUKCÍ

Volně foukaná izolace – do prostoru (chci zateplit RD typu bungalov, chci zateplit pochozí nebo nepochozí půdu).

Vodorovná dutina (chci zateplit zaklopenou dutinu, Izolace foukaná mezi trámy).

Šikmá dutina (chci zateplit šikmou dutinu obytného podkroví, izolace foukaná do dutiny šikmé části střechy).

Kolmá dutina (chci zateplit obvodovou zeď nebo příčku, izolace foukaná do kolmé uzavřené dutiny).

V období neustálého zdražování a cenových výkyvů na trhu se stavebními materiály vám Ekoizolace.cz přinášejí fixaci cen izolace.

Jak to funguje?